Glass- eller plastprotese?

Glass- eller plastprotese?

F.Ad. Müller Söhne lager og tilpasser øyeproteser av glass. Øyeproteser av plast kan være et annet alternativ. Nedenfor følger en kort sammenlikning av de to protesetypene.

 • Tårevæske renner lettere ut over en glassprotese enn over en plastprotese. Problemer med tørre øyne og øyedråper er derfor mindre vanlig for brukere av glassproteser enn for brukere av plastproteser.
 • Protesens bevegelighet i forhold til det andre øyet er i begge tilfeller avhengig av gjenværende muskulatur, og er omtrent lik for glass og plast.
 • Glassproteser kan føles kalde ved lave utetemperaturer, avhengig av glassets egenskaper.
 • Glass er et uorganisk materiale og forårsaker ikke allergiske reaksjoner hos dem som bruker øyeproteser av dette materialet.
 • En protese av glass er lettere enn en plastprotese. Det skyldes at glassproteser er hule mens plastproteser er massive.
 • Plastproteser er mer slitesterke og tåler å bli mistet i vasken eller på gulvet.
 • Øyehulen forandrer seg med tiden, og dette skjer spesielt fort hos nyopererte og barn. Ved mindre forandringer kan plastprotesen justeres, mens det er nødvendig å tilpasse en ny glassprotese.
 • Produksjon og tilpasning av en glassprotese kan gjøres i løpet av ett besøk som tar 1-2 timer. Produksjon av en plastprotese krever som regel flere besøk før protesen er ferdig.
 • En protese av plast blir fortere slitt enn en av glass, og må derfor poleres med ett års mellomrom. Glassprotesen holder lengre og bør skiftes ut etter to-tre år.
 • En øyeprotese av plast har en høyere pris enn en glassprotese fordi den er den er dyrere å lage og krever årlige besøk for polering.
 • En protese av plast kan omfatte øyelokk og ansiktsdeler rundt øyet. Glassprotesen erstatter bare det tapte øyet.